Mitä partio on?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 partiolaista. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea. Siihe mitä kaikke partiossa pystyy tekemään voit tutustua esimerkiksi seuraamalla Suomen partiolaisten tuottamaan Youtube-sarjaa koitosta, jossa joukko tubettajia pääsee testaamaan omia rajojaan partiolaisten johdolla. Tubettajat pääsevät kokeilemaan partiota kaupungissa, merellä ja metsässä. Sarjassa päästään myös tutustumaan Lapin, Järvi-Suomen ja Hämeen partiopiirien piirileireihin. Sarjaa pääset seuraamaan täältä: partio.fi/koitos.

Tavoitteellinen kasvatusjärjestö

Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Kaikille avointa

Partio on kaikille avoin harrastus kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Useimmissa lippukunnissa partiotoiminta tapahtuu joko suomeksi tai ruotsiksi, mutta joillain lippukunnilla on myös englanninkielisiä ryhmiä.

Vapaaehtoistoimintaa aikuisille

Partio on mukaansa tempaava harrastus myös aikuiselle eikä harrastuksen aloittamiseen tarvita aikaisempaa partiokokemusta. Partiossa pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi ja samalla saat hyvää vastapainoa työelämälle. Tutustut uusiin ihmisiin, pääset kokemaan ja oppimaan uutta ja pitämään hauskaa.

Vaelluksen suunnittelua sveitsiläisten kanssa

Kansainvälistä toimintaa

Kansainvälisyys näkyy Suomen partiotoiminnassa eri tavoin. Suomalaiset partiolaiset voivat osallistua esimerkiksi ulkomailla järjestettäville partioleireille tai muihin partiotapahtumiin. Vastaavasti ulkomaalaisia vieraita voi kohdata Suomen partiotapahtumissa. Lisäksi partiossa osallistutaan erilaisiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja tutustumaan aktiviteettien kautta muiden maiden kulttuureihin ja tapoihin.